1. Anasayfa »
  2. Tüm Sınav Soruları

5 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler sınavı tamamladınız.

Size verilen %%TIME_ALLOWED%% saniye içerisinde, %%TIME_USED%% saniye kullanarak sınavı tamamladınız.

Toplam %%TOTAL%% soru üzerinden %%SCORE%% DOĞRU cevap ve %%WRONG_ANSWERS%% YANLIŞ cevabınız bulunmaktadır.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?
A
5 - 10
B
12 - 20
C
25 - 30
D
35 - 40
Soru 2
Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Kaburganın sağ alt bölgesi ---> 1 cm
B
Karnın sol üst bölgesi ---> 3 cm
C
Göğüs kemiğinin ortası ---> 5 cm
D
Kaburganın sol alt bölgesi ---> 7 cm
Soru 3
Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Gizli
B
Şifreli
C
Ayrıntılı ve uzun
D
Kısa, öz ve anlaşılır
Soru 4
Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
A
Ölmüş olan
B
Ayağında çıkık olan
C
Solunum zorluğu çeken
D
Birinci derecede yanığı olan
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
B
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
C
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
D
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
Soru 6
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
  • Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
  • Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Şokun engellenmesi
B
Kanamanın durdurulması
C
Zihinsel aktivitenin korunması
D
Sindirim işlevinin rahat olması
Soru 7
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir
B
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir
C
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Adı ve soyadının öğrenilmesi
B
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
C
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
D
Solunum sayısının değerlendirilmesi
Soru 9
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.
Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
B
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
C
Temel yaşam desteğinin sağlanması
D
Trafik kazalarının azaltılması
Soru 10
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan kazazede hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
B
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
C
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
D
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğildikten sonra
Soru 11
Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A
Ölmüş olan
B
Ayağında çıkık olan
C
Solunum zorluğu çeken
D
Birinci derece yanığı olan
Soru 12
I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi

II- Fiziksel aktivitenin artması

III- Boğucu etki yapması

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 13
Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır ?
A
Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için
B
Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için
C
Hastaları iyileştirici tıbbi tedaviyi uygulamak için
D
Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapabilmek için
Soru 14
  • Bulantı ve kusma olması
  • Burun ve kulaktan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?
A
Akciğer delinmesi
B
Baş yaralanması
C
Dalak yırtılması
D
Kalp spazmı
Soru 15

Şekildeki ışıklı trafik cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Düz gidilebileceğini
B
Sadece sağa dönülebileceğini
C
Sadece sola dönülebileceğini
D
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir ?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 18

Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü, şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

A
5 numaralı aracın geçmesini
B
4 numaralı aracın yavaşlamasını
C
1 numaralı aracın sağa geçmesini
D
2 numaralı aracın şerit değiştirmesini
Soru 19

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
C
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
D
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
Soru 20
Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Yavaşlamaları
B
Yayaları ikaz ederek geçmeleri
C
Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
D
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
Soru 21
Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A
Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
B
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
C
Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmakta olduğu
D
Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği
Soru 22
Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Yakıt sarfiyatının artmasına
B
Çevre kirliliğinin azalmasına
C
Gürültü kirliliğinin artmasına
D
Trafik yoğunluğunun artmasına
Soru 23

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Kaygan yola yaklaşıldığını
B
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
C
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
D
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
Soru 24
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir ?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 26
110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
65
B
60
C
55
D
50
Soru 27

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Dar bir kavisle dönmeli
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 28
Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

A
Yaya
B
Traktör
C
Otomobil
D
Motosiklet
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?
A
Motosiklet
B
İş makinesi
C
Hususi otomobil
D
Lastik tekerlekli traktör
Soru 30
Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
A
Çevre
B
Çevre hakkı
C
Çevre koruma
D
Çevre düzeni
Soru 31
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

A
Şerit
B
Banket
C
Bölünmüş yol
D
İki yönlü yol
Soru 32
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 3
D
2 ve 4
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 34

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 35

Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A
Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi
B
Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
C
Dar kavisle dönülmesi
D
Geniş kavisle dönülmesi
Soru 36

Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A
Duraklamak
B
Araç içi ışıkları yakmak
C
Uzağı gösteren ışıkları yakmak
D
Sadece park veya sis ışıklarını yakmak
Soru 37
"Taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
asli kusur
B
tali kusur
C
şeride tecavüz
D
kusuru paylaştırma
Soru 38
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi "daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı" anlamındadır?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 39
Kışın akünün donmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Akünün yarım şarjlı olmasına dikkat edilir.
B
Akünün tam şarjlı olmasına dikkat edilir.
C
Akünün içerisine antifriz konur.
D
Akünün içerisine saf su konur.
Soru 40
Hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?
A
Akü
B
Buji
C
Distribütör
D
Endüksiyon bobini
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir?
A
Araç hızının fazla olması
B
Avans ayarının bozuk olması
C
Direksiyon kutusunun arızalı olması
D
Debriyaj balatasının aşınmış olması
Soru 42
Direksiyon simidinin hareketi, hangi parça aracılığıyla direksiyon dişli kutusuna iletilir?
A
Volan
B
Akslar
C
Direksiyon milli
D
Tekerlekler
Soru 43
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 44
Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Uzun yolda aynı hızla gidilmeli
B
Sürekli sert ve ani fren yapılmalı
C
Motor soğukken çok çabuk hızlanılmalı
D
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılmalı
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla kullanılan sistemlerdendir?
A
Polen filtresi
B
Park sensörü
C
Açılabilir tavan
D
Aktif gergili emniyet kemeri
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi, yakıt-hava karışımının silindirlere alınmasını ve yanmış gazların dışarı atılmasını sağlar?
A
Karter
B
Bujiler
C
Supaplar
D
Enjektörler
Soru 47
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A
Araç hızını
B
Yakıt miktarını
C
Motor sıcaklığını
D
Motor devir sayısını
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi, vites kutusu ve diferansiyelde yağın azalması sonucu oluşur?
A
Far ayarının bozulması
B
Vites değiştirmenin kolaylaşması
C
Manifoldlarda kaçakların oluşması
D
Ses, sürtünme ve aşınmanın artması
Soru 49
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü
B
Platin
C
Alternatör
D
Sigorta
Soru 50

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arka sis lambası ikaz ışığı
B
Hava yastığı ikaz ışığı
C
Akü şarj ikaz ışığı
D
ABS fren sistemi ikaz ışığı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

DİĞER SINAVLAR

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum Yapılmamış

Bu içeriğe henüz yorum yapılmamış, ilkler her zaman değerlidir haydi bir yorum bırak.