1. Anasayfa »
  2. Tüm Sınav Soruları

18 Eylül 2023 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler sınavı tamamladınız.

Size verilen %%TIME_ALLOWED%% saniye içerisinde, %%TIME_USED%% saniye kullanarak sınavı tamamladınız.

Toplam %%TOTAL%% soru üzerinden %%SCORE%% DOĞRU cevap ve %%WRONG_ANSWERS%% YANLIŞ cevabınız bulunmaktadır.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Omurgasında kırık olan
B
Kaburgasında kırık olan
C
Birinci derece yanığı olan
D
Kolunda yara ve kırık olan
Soru 2
İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
A
Aracın modeline
B
Yaralıların cinsiyetlerine
C
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
D
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
Soru 3
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
B
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
C
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
Soru 4
Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
B
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
C
Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
D
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Bilinci yerinde olmayan
B
Omurgasında kırık olan
C
Kalça kemiğinde kırık olan
D
Kaburga kemiğinde kırık olan
Soru 6
I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli

II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli

III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve tele-fon numarasını vermeli

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 7
Egzoz gazına maruz kalmanın sonucu olarak yetersiz soluyan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Açık havaya çıkarmak
B
Yoğurt yedirmek
C
Tuzlu su içirmek
D
Kusturmak
Soru 8
Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Gizli
B
Şifreli
C
Ayrıntılı ve uzun
D
Kısa, öz ve anlaşılır
Soru 9
Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi,vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
A
Sinir sistemi
B
Solunum sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 10
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle-Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
A
Dinle
B
Bak
C
Hisset
D
Dinle-Hisset
Soru 11
Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
A
Dolaşım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Hareket sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 12
I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması

II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemi-ğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi

III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 13
İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Şoka karşı önlem alınması
B
Ağzından bol sıvı verilmesi
C
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
Soru 14
Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

A
Kasık bölgesine
B
Şakak bölgesine
C
Çene altı bölgesine
D
Köprücük kemiğinin iç kısmına
Soru 15
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 16
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
B
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
C
Durmadan geçmeli
D
Aracını durdurmalı
Soru 17

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Taşıt yolunun soldan daralacağını
B
Taşıt yolunun sağdan daralacağını
C
Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
D
İki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşıldığını
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 19

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A
3 numaralı aracın şerit değiştirmesi
B
2 numaralı aracın şerit değiştirmesi
C
1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi
D
Araçların bulundukları şeritlerde seyretmesi
Soru 20
Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
15
B
35
C
40
D
50
Soru 21
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 22
Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A
Aynı
B
Yarısı kadar
C
10 km/saat daha az
D
10 km/saat daha fazla
Soru 23

Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Hızlarını azaltmaları
B
Dar bir kavisle dönmeleri
C
Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
D
Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
Soru 24
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
B
Hızlanarak yoluna devam etmeli
C
Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
D
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Soru 25

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B
Duraklama ve park etme yasağını
C
Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
D
Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
Soru 26
Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Şerit değiştirilmesi
B
Öndeki aracın geçilmesi
C
Aracın hızının artırılması
D
Geçiş hakkı kuralına uyulması
Soru 27
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Sis ışıklarının
B
Park ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 28
Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri (%) verilmiştir.

Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
B
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
C
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
D
Trafikteki araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
Soru 29
Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
A
Sahibi değiştiğinde
B
Sigorta süresi bittiğinde
C
Tescil belgesi değiştirildiğinde
D
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 31
Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
A
Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
B
Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları
C
Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
D
Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
Soru 32

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Banketten gitmeli
B
Takip mesafesini artırmalı
C
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli
Soru 33
  1. Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek
  2. Sola dönüş lambası ile işaret vermek
  3. Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek
  4. Sağa dönüş lambası ile işaret vermek
Araç geçme ile ilgili yukarıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır?
A
1 - 2 - 3 - 4
B
2 - 1 - 3 - 4
C
2 - 3 - 1 - 4
D
3 - 4 - 1 - 2
Soru 34
I- Reflektör

II- İlk yardım çantası

III- Yangın söndürme cihaz

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 35
Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
B
Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir
C
Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
D
Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
Soru 36
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gabarinin aşılması
B
Araç dengesinin korunması
C
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Soru 37
Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır:
  • Kusurlu far
  • Kusurlu rot
  • Kusurlu fren
  • Kusurlu direksiyon
Bu kusurlara bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?
A
Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi
B
Motor yağının zamanında değiştirilmesi
C
Araç bakımının zamanında yapılması
D
Araç yakıtının zamanında alınması
Soru 38
Aşağıdaki araçlardan hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?
A
Çekici
B
Otobüs
C
Otomobil
D
Kamyonet
Soru 39
Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
B
Temiz olmayan yakıt kullanılması
C
Trafik yoğunluğunun azaltılması
D
Gürültü kirliliğinin azaltılması
Soru 40
Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?
A
Buji
B
Distribütör
C
Ateşleme bobini
D
Kontak anahtarı
Soru 41
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 42
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 43
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

A
Kompresör
B
Radyatör
C
Vantilatör
D
Hararet müşiri
Soru 44
Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Distribütör
B
Kondansatör
C
Alternatör
D
Marş motoru
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?
A
Motorun hararet yapması
B
Motor yağına su karışması
C
Manifoldlarda kaçakların oluşması
D
Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması
Soru 46
Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Uzun yolda aynı hızla gidilmeli
B
Sürekli sert ve ani fren yapılmalı
C
Motor soğukken çok çabuk hızlanılmalı
D
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılmalı
Soru 47
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
A
Hava yastığı (Airbag)
B
Otomatik hız kontrol
C
Hafızalı koltuk
D
ABS fren
Soru 48
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Alternatörde
B
Fan motorunda
C
Marş motorunda
D
Far ampüllerinde
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Arka lastiklerin ortadan aşınması
B
Ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması
C
Direksiyon kovanının eğilmesi
D
Direksiyon milinin eğilmesi
Soru 50
Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?
A
Daha kısa
B
Daha ince
C
Daha kalın
D
Daha uzun
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

DİĞER SINAVLAR

Bir Cevap Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yapılmamış

Bu içeriğe henüz yorum yapılmamış, ilkler her zaman değerlidir haydi bir yorum bırak.